Psykoterapia

Psykoterapia

Mitä psykoterapia on?

 • Psykoterapia on mielenterveysongelmien ja kriisien hoitamista.
 • Psyykkiset ongelmat aiheuttavat ihmisillä erilaista kärsimystä: masennusta, pakko-oireita, pahaa oloa, itsemurha-ajatuksia, pelkoja, unihäiriöitä ja ihmissuhdeongelmia.
 • Ongelmat voivat ilmetä vaikeuksina yksinolossa, ihmissuhteissa tai työelämässä.

Psykoterapian tavoite

 • Psykoterapian tavoite on lievittää tai poistaa psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä.
 • Psykoterapian avulla voi saavuttaa parempaa ymmärrystä itseä kohtaan, oppii käsittelemään vaikeita tunteita, ajatuksia ja ihmissuhdeongelmia.
 • Ihmiset kokevat itsetuntonsa parantuneen, ongelmien lievittyneen tai poistuneen ja uskon tulevaisuuteen palautuneen. (Suomen psykologiliitto ry)

Psykoterapiaan hakeutuminen

 • Psykoterapiaan voi hakeutua itsenäisesti
  –     Silloin kustannukset maksaa asiakas itse.
  –      Lääkärinlausuntoa ei silloin tarvita.
  –      Psykoterapiapalvelun tuottajia Lahdessa esim. Lahden seudun psykoterapiayhdistys ry:n nettisivuilta
 • Kelan rahoittama psykoterapia
  –      Kelan rahoittama kuntoutusmuoto 16-67 vuotiaille
  –      Korvaa osan terapiatunnin hinnasta 57.60
  –      Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on tukea ja parantaa kuntoutujan työ- tai opiskelukykyä.
  –      Kuntoutuksen keinoin pyritään turvaamaan työelämässä pysyminen tai sinne siirtyminen, työhön paluu tai opintojen edistyminen.